honarpisheh2 http://honarpisheh2.mihanblog.com 2019-10-13T23:13:21+01:00 text/html 2017-05-26T17:44:27+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 محرومیت محسن فروزان به دلیل عکسهای همسرش نسیم http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/158 <p style="background: #FAE6BF;">نسیم نهالی، همسر <b style="color:Crimson;">فروزان</b> در حوزه مدلینگ فعالیت می‌کند و در صفحه اینستاگرامش، تصاویر خودش را می‌گذارد. تصاویر او البته، غیر قانونی نیستند و تا به حال هیچکدام از مراجع قضایی کشور سراغش نرفته‌اند اما از نظر کمیته اخلاق، این عکس‌ها مناسب نبوده و به همین خاطر محسن <b style="color:Crimson;">فروزان</b> باید سه ماه از فوتبال بازی کردن محروم شود.</p> <p style=""><img class="" title="محرومیت محسن فروزان به دلیل عکسهای همسرش نسیم" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212121foruzan.jpg" alt="محرومیت محسن فروزان به دلیل عکسهای همسرش نسیم" width="300" height="200" srcset="http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212121foruzan.jpg 300w, http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212121foruzan-100x67.jpg 100w, http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212121foruzan-180x120.jpg 180w, http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212121foruzan-200x133.jpg 200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"></p> <h2 style=""></h2> <h2 style=""><b style="color:SlateBlue;">محرومیت</b> محسن <b style="color:Crimson;">فروزان</b> به دلیل <b style="color:Black;">عکسهای</b> همسرش نسیم نهالی</h2> <p> </p> <p>بازیکن سابق استقلال به خاطر انتشار عکس های همسرش در اینستاگرام با <b style="color:SlateBlue;">محرومیت</b> مواجه شده است.</p> <p> </p> <p>کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، دخالت در مسائل شخصی بازیکنان را وارد فاز تازه‌ای کرده است. پس از ماجرای عکس یادگاری <b style="color:Crimson;">فروزان</b> در مراسم خواستگاری و طرفداران استقلال با رحمتی، حالا <b style="color:Crimson;">فروزان</b> دوباره محروم شده و این بار، خودش در این <b style="color:SlateBlue;">محرومیت</b> نقشی ندارد!</p> <p>نسیم نهالی، همسر <b style="color:Crimson;">فروزان</b> در حوزه مدلینگ فعالیت می‌کند و در صفحه اینستاگرامش، تصاویر خودش را می‌گذارد. تصاویر او البته، غیر قانونی نیستند و تا به حال هیچکدام از مراجع قضایی کشور سراغش نرفته‌اند اما از نظر کمیته اخلاق، این عکس‌ها مناسب نبوده و به همین خاطر محسن <b style="color:Crimson;">فروزان</b> باید سه ماه از فوتبال بازی کردن محروم شود.</p> <p>در حکم کمیته اخلاق، کاملا توضیح داده شده که دلیل <b style="color:SlateBlue;">محرومیت</b> <b style="color:Crimson;">فروزان</b>، عکس‌های شخصی همسر اوست.</p> <p> </p> <p style=""><strong>حکم <b style="color:SlateBlue;">محرومیت</b> کمیته اخلاق بخاطر عکس های همسر محسن <b style="color:Crimson;">فروزان</b></strong></p> <p style=""><img class="" title="محرومیت محسن فروزان به دلیل عکسهای همسرش نسیم" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212122foruzan.jpg" alt="محرومیت محسن فروزان به دلیل عکسهای همسرش نسیم" width="484" height="663" srcset="http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212122foruzan.jpg 484w, http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212122foruzan-73x100.jpg 73w, http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212122foruzan-88x120.jpg 88w, http://www.jazzaab.net/user_files/2017/05/212122foruzan-110x150.jpg 110w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px"></p> <p> </p> <p> </p> <!-- INLINE RELATED POSTS 1/3 //--><style> .uf24587d3dbe1c929548ce1d81f206009 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .uf24587d3dbe1c929548ce1d81f206009:active, .uf24587d3dbe1c929548ce1d81f206009:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf24587d3dbe1c929548ce1d81f206009 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf24587d3dbe1c929548ce1d81f206009 .ctaText { font-weight:bold; color:#2C3E50; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf24587d3dbe1c929548ce1d81f206009 .postTitle { color:#3498DB; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf24587d3dbe1c929548ce1d81f206009:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style=""><span class=""></span>  <span class="">تصاویر طرفداران تیم ها در جام جهانی 2014 برزیل</span></div><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2017-05-26T17:21:11+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81) http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/157 <p style="background: #FAE6BF;">کلا تو قلیون حرف اول رو تو جهان می زنیم <b style="color:DarkGoldenRod;">عکسهای</b> خنده دار از سوژه های باحال و خفن   سوژه های بامزه ایرانی کلا تو قلیون حرف اول رو تو جهان می زنیم تصاویر طنز تلگرامی سوژه های بامزه و طنز خفن تصویر های بامزه و طنز عکس های طنز تلگرامی امیر قطر با دمپایی در حضور ترامپ تصاویر طنز سوژ های داغ ایرانی کامنتو بخونین حمل و نقل کاملا بهداشتی گوشت قرمز اینم اوضاع استخدام!   .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7:active, .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; </p> <h2 style=""><b style="color:DarkGoldenRod;">عکسهای</b> خنده دار از سوژه های باحال و خفن</h2> <p> </p> <h5 style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/1495811451-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="550" height="353"></h5> <h5 style="">سوژه های بامزه ایرانی</h5> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/5928457bbbe0f_1495811451-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="480" height="480"></p> <p style="">کلا تو قلیون حرف اول رو تو جهان می زنیم</p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/5928457be1279_1495811451-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="480" height="640"></p> <p style=""><strong>تصاویر <b>طنز</b></strong> تلگرامی</p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/1495811452-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="600" height="723"></p> <p style="">سوژه های بامزه <em>و</em> <b>طنز خفن<br> </b></p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/5928457c462f2_1495811452-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="715" height="598"></p> <p style="">تصویر های بامزه <em>و</em> <b>طنز</b></p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/5928457c8505b_1495811452-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="640" height="749"></p> <p style="">عکس های <strong>طنز تلگرامی</strong></p> <h5 style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/5928457cc3060_1495811452-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="550" height="363"></h5> <p style="">امیر قطر با دمپایی در حضور ترامپ</p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/5928457ced007_1495811452-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="316" height="353"></p> <p style="">تصاویر <strong>طنز</strong></p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/1495811453-jazzaab-net.jpg" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="550" height="492"></p> <p style=""><strong>سوژ های داغ ایرانی<br> </strong></p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/1495811451-jazzaab-net.jpg0" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="498" height="856"></p> <p style="">کامنتو بخونین</p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/1495811451-jazzaab-net.jpg1" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="293" height="353"></p> <p style="">حمل <em>و</em> نقل کاملا بهداشتی گوشت قرمز</p> <p style=""><img class="" title="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/05/1495811451-jazzaab-net.jpg2" alt="عکسهای خنده دار از سوژه های باحال و خفن (81)" width="337" height="353"></p> <p style="">اینم اوضاع استخدام!</p> <p> </p> <!-- INLINE RELATED POSTS 1/3 //--><style> .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7:active, .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7 .ctaText { font-weight:bold; color:#2C3E50; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7 .postTitle { color:#3498DB; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u42914986fba6b68d91a09c1d0a4df7f7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style=""><span class=""></span>  <span class="">مدل های دیدنی و خنده دار مو - حتما ببینید.</span></div><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2017-04-24T17:23:59+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 ویکی روان وب سایت جامع روانشناسی برای همه مردم http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/156 <p>در سالهای اخیر حجم بالایی از مقالات <a href="http://www.wikiravan.com/category/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/" target="_blank" title="">روانشناسی</a> در فضای اینترنت منتشر شده است. با توجه به غیر تخصصی بودن بسیاری از این مقالات، آموزشهای نادرست و غیر علمی در سطح جامعه گسترش پیدا کرده است. به گزارش مشاوران و روانشناسان حرفه ای ایرانی، بسیاری از روابط زوجین به خاطر آموزشهای غلطی که در فضای مجازی منتشر می شود به خطر افتاده است. همچنین عده قابل توجهی از افراد با خاطر همین مسائل اعتماد خود را به علم روانشناسی از دست داده اند.</p> <p><img class="aligncenter size-full wp-image-246390 tie-appear" src="http://cdn.asemooni.com/2017/03/wikiravan.jpg" alt="wikiravan ویکی روان وب سایت جامع روانشناسی برای همه مردم" title="ویکی روان وب سایت جامع روانشناسی برای همه مردم" height="700" width="972"></p> <p><a href="http://www.wikiravan.com/" target="_blank" title="">سایت ویکی روان</a> با بکارگیری از روانشناسان و متخصصین حرفه ای و تحصیلکرده در دانشگاههای معتبر بین المللی، جامعترین سایت روانشناسی کشوردر زمینه های گوناگون و متنوع را برای مردم ایران آماده کرده است. نکته جالب توجه درباره این سایت رایگان بودن استفاده از مطالب و حتی گرفتن مشاوره رایگان در بخش <a href="http://www.wikiravan.com/%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/" target="_blank" title="">مشاوره رایگان</a> از روانشناسان تیم ویکی روان می باشد. شما با مراجعه به وب سایت ویکی روان می توانید جدیدترین مقالات علمی روانشناسی در زمینه هایی مثل درمان <a href="http://www.wikiravan.com/category/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C/" target="_blank" title="">افسردگی</a>، <a href="http://www.wikiravan.com/category/%D8%B9%D8%B4%D9%82/" target="_blank" title="">عشق</a>، <a href="http://www.wikiravan.com/category/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/" target="_blank" title="">ازدواج</a>، <a href="http://www.wikiravan.com/category/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/" target="_blank" title="">طلاق</a>، <a href="http://www.wikiravan.com/category/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C/" target="_blank" title="">روابط زناشویی</a>، <a href="http://www.wikiravan.com/category/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA/" target="_blank" title="">کسب موفقیت</a> و بسیاری دیگر از موضوعات را با زبان ساده و دلنشین دریافت کنید و زندگیتان را متحول کنید.<br> وب سایت ویکی روان جامعترین و کاملترین وبسایت روانشناسی کشور بوده و روانشناسان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین مهندسین برجسته آی تی کشور مدیریت می شود و اساتید بزرگ علم روانشناسی کشور بر آن نظارت دارند.<br> با مراجعه به وب سایت ویکی روان میتوانید ببینید روانشناسی مدرن چگونه زندگیتان را زیباتر می کند.<br> قدم کلیک هایتان بر چشمان ما</p> text/html 2017-03-23T04:01:20+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 تبادل لینک http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/154 <br> <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> تبادل لینک </b><br>امروز قصد داریم به معرفی یک سایت اصلی و مرجع برای <b><a href="http://60link.com/" target="_blank" title="تبادل لینک">تبادل لینک </a></b>وبلاگ و سایت دوستان بپردازیم.<br>سایتی که امروز به شما دوستان وبلاگ نویس معرفی میکنیم .سایت <b>http://60link.com/</b> می باشد که شما میتوانید وبلاگ خود را دراین سایت به بقیه بشناسید و بازدید خود را به صورت قابل ملاحضه ای افزایش دهید.و <b><a href="http://60link.com/" target="_blank" title="تبادل لینک رایگان">تبادل لینک رایگان </a></b>برای وبلاگ یا وب سایت خود انجام دهید.<br>در این سایت <a href="http://60link.com/" target="" title="تبادل لینک اتوماتیک"><b>تبادل لینک اتوماتیک&nbsp;</b></a>&nbsp; و کاملا رایگان و هوشمند انجام میشود و این سایت اصلی تبادل لینک برای سایت و یا وبلاگ می باشد.<br></font><font size="2"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="st">بهترین سایت <em>تبادل لینك</em> رایگان برای انواع چت روم ها و سایت ها و وبلاگ ها<br><br></span></font></font></div><div align="justify"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://60link.com/" target="" title="سایت تبادل لینک "><img src="http://60link.com/Images/link.jpg" alt="تبادل لین" border="0" vspace="0" hspace="0" align="bottom"></a></font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="justify"><div align="justify"><p dir="RTL"><font size="2">&nbsp;- با تبادل لینک علاوه بر اینکه کاربران دو سایت با هم دیگر آشنا می شوند، رنکینگ سایت شما نیز در موتور های جستجوگر وب بالا می رود. همانگونه می دانید جستجوگرها امروزه اصلی ترین درگاه جذب کاربر به حساب می آیند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2">&nbsp;- از طریق <b>تبادل لینک </b>آمار سایت شما افزایش پیدا می‌کند, همچنین موتور جستجوی گوگل به <b>تبادل لینک </b>اهمیت زیادی می‌دهد و اگر با سایت های مرتبط با موضوع خودتون تبادل لینک کنید Page Rank شما و همچنین ورودی شما از موتورهای جستجو بیشتر می‍‌شود</font></p><br><font size="2"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="st"><em>تبادل لینک</em> اتوماتیک و رایگان و خودکار 3 طرفه <em>لینک</em> با تمام وب سایت ها- توسط این سایت می توانید با صد ها سایت همکار ما <em>تبادل لینک</em> داشته باشید.<br></span>تبادل لینک که از مقوله های مهم می باشد شما میتوانید به صورت رایگان <b><a href="http://60link.com/" target="_blank" title="تبادل لینک وبلاگ">تبادل لینک وبلاگ </a></b>هوشمند انجام دهید.</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> اگر به دنبال این هستید وبلاگ و یا سایت خود را برای افزایش بازدید و رتبه در سایت های <b>تبادل لینک </b>ثبت نمایید ما به شما تبادل لینک اتواتیک <b>http://60link.com/</b>را پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر به سایت روبرو مراجعه نمایید و لینک خود را در سایت ثبت کرده و مطالبتان ایندکس شود.<br>عکس از <b>تبادل لینک سایت</b><b> </b>در بالا می بینید.به این سایت که سایت مرکزی تبادل لینک می باشد مراجعه کنید و لینک خود را <b>رایگان</b> و به صورت کاملا <b>هوشمند و اتوماتیک </b>ثبت کنید و بازدید خود را افزایش دهید.</font><br></font></div></div><font size="2"> </font> text/html 2017-03-22T05:15:46+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 چگونه رتبه آلکسای سایت خود را بهبود بخشیم http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/153 <div class="body align"><div class="cnt"> <p>ایران رنک یک سایت بازدید ساز &nbsp;و تبادل بازدید میباشد که کاربر میتواند با فعالیت مداوم در سایت باعث بهبود &nbsp;آلکسای سایت و وبلاگ خود شود.</p> <p><br></p> <p>چرا در سایت ایران رنک باید فعالیت کرد:</p> <p><br></p> <p>1- بهبود کسب رتبه آلکسا به صورت تضمینی :</p> <p>شما با تبلیغ در سایت میتوانید رتبه خود را در سایت الکسا بهبود دهیم</p> <p><br></p> <p>2- پشتیبانی 24 ساعته:</p> <p>پشتیبان سایت به صورت 24 ساعته &nbsp;پاسخگو است</p> <p><br></p> <p>3-پرداخت وجه در صورت نارضایتی :</p> <p>در صورتیکه در سایت ایران رنک تبلیغ نمودید و از نحوه سایت ناراضی هستید بدون پرس وجو مبلغ تبلیغ به حساب برگشت خواهد خورد.</p> <p><br></p> <p>4 - 1000 تومان هدیه عضویت در سایت</p> <p>عضویت در سایت ایران رنک رایگان میباشد &nbsp;و در صورت عضویت 1000 تومان هدیه دریافت &nbsp;خواهد نمود.</p> <p><br></p> <p>5- روشهای مختلف کسب درآمد&nbsp;</p> <p>شما میتوانید با فعالیت در سایت ، از روشهای مختلف، &nbsp;کسب درآمد نمایید.</p> <p><br></p> <p>6- خرید بازدید با قیمت مناسب</p> <p>شما میتوانید بدون فعالیت در سایت ، با قیمت مناسب بازدید واقعی &nbsp;با ای پی های متفاوت &nbsp;خریداری کنید</p> <p>http://www.iranrank.net</p> <p><br></p> </div></div> text/html 2017-03-13T08:49:54+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 خرید گیفت کارت آیتونز اپل ، گیفت کارت گوگل پلی و گیفت کارت ps4 http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/152 &nbsp;<p><span style="color: #000000;">به بزرگترین فروشگاه <strong>خرید گیفت کارت</strong> آنلاین خوش آمدید ، گیفت کارت یک کارت اعتباری شامل یک کد است که مختص به فروشگاه و یا برند خدماتی خاصی می باشد. با وارد نمودن کد در دستگاه خود یا سایت فروشگاهی میزبان یک اعتبار مجازی به حسابتان منتقل می شود و از طریق این اعتبار می توانید اقدام به خرید خدمات و یا کالای فیزیکی و یا دیجیتالی از آن برند نمائید. کالای دیجیتالی مانند بازی، اپلیکیشن، موزیک، فیلم، کتاب و …</span></p> <div align="center"><figure id="attachment_2011" style="width: 400px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title=""><img class="size-full wp-image-2011 tie-appear" src="http://giftcardbaz.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/giftcardbazdotcom-itunes.jpg" alt="خرید گیفت کارت" height="266" width="400"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #000000;"><br>خرید <b>گیفت کارت آیتونز</b> اپل ، گیفت کارت گوگل پلی و گیفت کارت ps4</span></figcaption></figure></div> <p align="right"><span style="color: #000000;">گیفت کارت در حقیقت به معنای کارت هدیه است که می توان آن را به کسی هدیه داد، اما در ایران بیشتر برای خرید های شخصی استفاده می گردد.فروشگاه</span> <a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title=""><b>گیفت کارت باز</b></a><span style="color: #000000;"> به عنوان بزرگترین وبسایت فروش انواع گیفت کارت در ایران شروع به کار کرد.</span></p> <p><span style="color: #000000;">محصولات قابل ارائه در این وبسایت به شرح زیر می باشند :</span></p> <ul><li><span style="color: #000080;"><b><a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title="">خرید گیفت کارت</a></b></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت آیتونز</span></span></li><li><b><a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title=""><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت گوگل پلی</span></span></a></b></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">خرید اپل آیدی آماده<br> </span></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">خرید جم کلش آو کلنز</span></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت آمازون</span></span></li><li><b><a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title=""><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت پلی استیشن</span></span></a></b></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت ایکس باکس</span></span></li><li><span style="color: #000080;"><b><span style="color: #000080;">گیفت کارت اسپاتیفای</span></b></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت استیم</span></span></li><li><span style="color: #000080;"><b><span style="color: #000080;">مینت کارت</span></b></span></li><li> <div class="name"><span style="color: #000080;">&nbsp;<span style="color: #000080;">لایسنس آنتی ویروس</span></span></div> </li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">پرفکت مانی</span></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">وبمانی</span></span></li></ul><h2><strong><span style="color: #000000;">قبل از</span> <a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank">خرید گیفت کارت آیتونز</a> <span style="color: #000000;">چه باید کرد</span></strong></h2> text/html 2017-03-13T08:38:22+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 انجام پروژه سه بعدی 3dsmax http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/150 <div class="postcontent"> <p>سایت مای تری دی مکس آماده انجام <strong><a href="http://www.my3dsmax.ir" target="_blank">پروژه سه بعدی 3dsmax</a></strong> تری دی مکس و دیگر نرم افزارهای سه بعدی سازی معماری مانند اسکچاپ و رویت با کیفیت بالا و قیمت مناست است.</p> <p><a href="http://www.my3dsmax.ir"><img src="http://uupload.ir/files/emiw_untitled-1.jpg" alt=""></a></p> <p>خدمات ما شامل انجام پروژهای دانشجویی و اجرایی می شود.در پروژه های دانشجویی سه بعدی به در خواست شما با نرم افزارهای 3dsmax و اسکچاپ و رویت انجام می شود و در نهایت با فتوشاپ تصاویر ویرایش و آماده ارائه می شود.در پروژه های اجرایی طراحی اولیه با توجه به خواسته کارفرما انجام می شود و طرح اولیه برای او ارسال می شود و پس از تایید نهایی رندرهای حرفه ای و اندازه های دقیق اجرایی و مقدار مصالح مصرفی تقدیم کارفرما میشود.</p> <p>خدمات ما شامل موارد زیر می شود:</p> <p><a href="http://www.my3dsmax.ir/?p=10131">پروژه سه بعدی 3dsmax دانشجویی</a></p> <p><a href="http://www.my3dsmax.ir/?p=10134">طراحی سه بعدی نما ساختمان</a></p> <p><a href="http://www.my3dsmax.ir/?p=10138">طراحی سه بعدی دکوراسیون داخلی</a></p> </div> text/html 2017-03-13T08:34:15+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 آیا برای شما هم پیش اومده ؟ کالاهایی که لازم دارین با قیمتی که خودتون دوست دارین خریداری کنید؟ http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/149 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آیا برای شما هم پیش اومده ؟ کالاهایی که لازم دارین با قیمتی که خودتون دوست دارین خریداری کنید؟</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مثلا یک گوشی موبایلو به جای 1 میلیون تومان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>، 200 هزار تومان بخرین؟ یا یک وسیله کاربردی دیگه مثله دوچرخه رو به جای 2 میلیون تومان ، 500هزار تومان بخرین؟<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اصلا آیا شدنی هست این کار؟ اگه مایل هستین که بدونین چجوری میشه این کارو انجام داد پس لطفا ادامه مطلب رو مطالعه بفرمایید.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA"><b><a href="http://netone.ir/" target="_blank" title="">مزایده</a></b> در اصل به معنای فروش جنس یا عرضه خدمات به بالاترین قیمت پیشنهادی توسط مشتری می باشد. حسن مزایده این است که شما می توانید با مبلغ کمتری جنسی را با قیمت مناسب تهیه نمایید.</span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">گاهی وقت ها برایمان پیش آمده که در حین عبور از خیابان چشممان به یک وسیله و یا کالایی برخورد کند که توان خرید آن از عهده ما خارج باشد. فروشگاه مزایده آنلاین <b><a href="http://netone.ir/" target="_blank" title="">نت وان</a></b> در اصل با همین هدف راه اندازی شده است که شما می توانید با بررسی مزایده های موجود در سایت و دادن پیشنهادی که توان پرداخت آن را دارید ، در مزایده مورد نظر شرکت کرده و در صورت اینکه پیشنهاد شما از باقی پیشنهادات بالاتر بود ، به عنوان برنده مزایده اعلام و جنس خود را خریداری نمایید.</span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">در مورد روش کار نِت وان باید بیان کنیم که در این سایت از 3 روش متفاوت، خاص و پر از هیجان </span><b><a href="http://netone.ir/index.php"><span style="font-size:11.0pt" lang="FA">مزایده آنلاین</span></a></b><span style="font-size:11.0pt;color:#555555"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:11.0pt" lang="FA">پیشنهاد مخفی</span><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span style="font-size:11.0pt" lang="FA">پیشنهاد آشکار</span><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">، </span><b><a href="http://netone.ir/time_offer_list.php"><span style="font-size: 11.0pt" lang="FA">تایم کوب</span></a></b><span style="font-size:11.0pt; color:#555555" lang="FA"> استفاده شده که شما می توانید با مراجعه به راهنما و قوانین سایت از نحوه اجرای مزایده و قوانین اجرایی مربوط به آن روش مطلع گردید.</span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:18.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:#555555"><img src="http://netone.ir/netone450.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:18.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:#555555"><br></span><span style="font-size: 11.0pt;color:#555555" lang="FA"></span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">یکی از مزایای <b><a href="http://netone.ir/" target="_blank" title="">مزایده اینترنتی</a> نِت وان</b> این بوده که کالاهای عرضه شده در آن نو و در اکثر موارد دارای گارانتی شرکت های رسمی و ضمانت پس از فروش می باشند. البته ما علاوه بر این مسئله در حال حاضر دارای نماد اعتماد از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی نیز هستیم که همین مسأله ثابت می کند که ما با پشتیبانی منظم و دقیق در خدمت شما خواهیم بود و خود را نسبت به درخواست های شما متعهد می دانیم.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">با شرکت در <b><a href="http://netone.ir/" target="_blank" title="">حراجی اینترنتی</a></b> نِت وان به آسانی کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت پیشنهادی خودتان خریداری نمایید<br></span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">مزایده آنلاین نِت وان <br> </span></b><a href="http://netone.ir/index.php"><b><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt">NetOne.ir</span></b></a><b><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:#555555"></span></b></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> <p><br></p> text/html 2017-03-12T06:33:11+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 آهنگ شاد قدیمی http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/148 <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; font-family: tahoma; text-align: center;">دانلود&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><font><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://iran-music.net/ahang-shad/ahang-shad-ghadimi/">آهنگ شاد قدیمی</a>&nbsp;</span></font>جدید&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">دی جی مجتبی&nbsp;</span></span>بنام&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">ریمیکس آهنگ های قدیمی&nbsp;</span></span></span></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(0, 51, 0);"><br></span></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><b>&nbsp;دانلود ریمیکس از آهنگ های قدیمی</b></span></span></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><br></strong></span></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;">&nbsp;<img src="http://dl.iran-music.net/pic/cover/2044376105.jpg" alt="دانلود ریمیکس قدیمی از دی جی مجتبی " style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; max-width: 98%;" height="450" width="450"></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><a href="http://iran-music.net/"><b>دانلود آهنگ جدید</b></a>&nbsp;ریمیکس عروسی قدیمی با لینک مستقیم&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><font color="#444444"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out;"><a href="http://iran-music.net/ahang-shad/"><b>دانلود آهنگ شاد</b></a></span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: all 0.3s ease-out;">&nbsp;ریمیکس&nbsp;مهمونی</span></font>&nbsp;با کیفیت بالا</p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;">دوستان عزیز <b><a href="http://iran-music.net/ahang-shad/ahang-shad-remix/">اهنگ شاد ریمیکس</a></b> و بسیار زیبایی از آهنگ های خاطره انگیر و آهنگ شاد قدیمی&nbsp;</p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;">را در یک فایل mp3 به مدت 1 ساعت دانلود کنید و لذت ببرید.&nbsp;</p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></p> <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 5px; color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><font size="3"><b><a href="http://dl.iran-music.net/new-shad/95.10.27/Dj%20Mojtaba%20-%20New%20Mix%20Classic%20%5BIran-Music.Net%5D.mp3">دانلود آهنگ ریمیکس قدیمی با کیفیت 320</a></b></font></p> text/html 2017-03-06T18:52:06+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 مروری بر تعبیر خواب آلات موسیقی http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/147 <p style="background: #FAE6BF;">همه چیز در باره تعبیر خواب آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b>,تعبیر خواب دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b>,تعبیر دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> در خواب,تعبیر آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> در خواب مروری بر تعبیر خواب آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> همه چیز در باره تعبیر خواب آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b>,تعبیر خواب دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b>,تعبیر دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> در خواب,تعبیر آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> در خواب تعبیر خواب آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> از دید آنلی بیتون تعبیر خواب دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> ، به دست آوردن لذت است تعبیر خواب دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> شکسته ، آسیب دوستان بد است تعبیر خواب دختری که آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> شکسته ببیند ، تغییر زندگی به شکل دلخواه است   </p> <h3 style=""><span style="">مروری بر تعبیر خواب آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b></span></h3> <p style=""><strong>همه چیز در باره تعبیر خواب آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b>,تعبیر خواب دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b>,تعبیر دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> در خواب,تعبیر آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> در خواب</strong></p> <p style=""><strong><img class="" title="مروری بر تعبیر خواب آلات موسیقی" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/03/musical-instruments-sleep.jpg" alt="مروری بر تعبیر خواب آلات موسیقی" width="350" height="350"></strong></p> <h3 style=""><strong>تعبیر خواب آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> از دید آنلی بیتون</strong></h3> <p style=""><strong>تعبیر خواب دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b></strong> ، به دست آوردن لذت است</p> <p style=""><strong>تعبیر خواب دیدن آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> شکسته</strong> ، آسیب دوستان بد است</p> <p style=""><strong>تعبیر خواب دختری که آلات <b style="color:Black;">موسیقی</b> شکسته ببیند</strong> ، تغییر زندگی به شکل دلخواه است</p> <p> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2017-03-06T18:32:23+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 معرفی بهترین فیلم های جهان برای رده سنی 21 http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/146 <p style="background: #FAE6BF;"> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.topnaz.com/</p> text/html 2017-03-01T04:30:35+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 بازی فوتبال خیابانی http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/145 <p>دانلود و نقد بازی فوتبال خیابانی FIFA Street فوتبال خیابانی فیفا</p> <p><a href="http://www.flashkhor.com/playg.php?code_game=1852" target="_blank" title=""><img src="http://img.download.ir/emad/Images/2013/September/FIFA-Street.www.download.ir.jpg" alt=""></a></p> <p>بازی&nbsp;FIFA Street فوتبال خیابانی فیفا یکی از بازی های ورزشی پرطرفدار و زیبایی است که توسط کمپانی EA Canada طراحی و ساخته شده و توسط کمپانی EA Sports در سال 2012 منتشر شده است . در سال 2005 شرکت بازی ‌سازی EAA تصمیم به ساخت عنوانی با موضوع فوتبال خیابانی و حواشی آن گرفت و در نهایت عنوانی با نام فوتبال خیابانی را خلق و روانه بازار کرد و موفقیت بازی سبب شد تا سازندگان به فکر ساخت ادامه ‌ای برای این عنوان بیفتند&nbsp;&nbsp;. عناوین بعدی ساخته شده به هیچ‌ وجه نتوانستند موفقیت نسخه‌ی نخست را به دست آورند . این روند تا همایش گیمز‌کام آلمان ادامه داشت . در این همایش و در جریان کنفرانس EAA عنوانی جدید از این سری بازی را معرفی کرد .</p> <p>در این بازی شما باتمام بازیکنان فوتبال در سراسر دنیا مسابقه می دهید . <a href="http://www.flashkhor.com/playg.php?code_game=1852" target="_blank" title="">بازی فوتبال خیابانی</a> این نسخه از سری بازی های FIFA Street از بازی های فوتبال خیابانی الهام گرفته شده و ستاره های این فوتبال از سراسر جهان برای ساخت آن مورد توجه قرار گرفته اند . موتور گیم پلی قدرتمند FIFA Street و کنترل جدید توپ در فوتبال خیابانی به همراه سبک های مختلف دریبل و حرکات ماهرانه که در مقابله های نفر به نفر کاربرد دارند از قابلیت های جدید این بازی به شما می روند .&nbsp; شما می توانید یک بازی درگیرانه را در خیابان های آمستردام داشته باشید و یا یک بازی فیزیکی را در مسابقات لندن به اجرا بگذارید. تمامی قابلیت های این بازی چندین بار تست و تجربه شده اند و علاوه بر این برای اولین بار مهارت های هوایی برای مانور دادن وجود دارند و به همراه سیستم جدید پاس کاری دقیق و سریع و بیش از 50 حرکت فنی جدید در FIFA Street قرار گرفته است . در FIFA Street شما با ستارگان فوتبال خیابانی در بیش از 35 کشور جهان مسابقه می دهید .</p> <p>&nbsp;</p> <p>ویژگی های بازی :</p> <p>– گرافیک عالی</p> <p>– وجود بهترین بازیکنان جهان</p> <p>– بیش از 50 حرکت جدید و دریبل</p> <p>– وجود 35 مکام مختلف برای مسابقات</p> <p>– امکان بازی آنلاین</p> <p>&nbsp;</p> <p>مشخصات بازی :</p> <p>نام بازی : FIFA Street</p> <p>نام بازی (فارسی) : فوتبال خیابانی فیفا</p> <p>پلتفرم :&nbsp;XBox360&nbsp;و&nbsp;PS3</p> <p>زبان : انگلیسی</p> <p>سال انتشار : 2012</p> <p>شرکت سازنده : EA Canada</p> <p>منتشر کننده : EA Sports</p> <p>سبک بازی :&nbsp;ورزشی</p> <p>&nbsp;</p> <p>* بازی FIFA Street برای کنسول XBOX360 نسخه SPARE و به صورت Region Free با فرمت ISO می باشد *</p> <p>** بازی FIFA Street برای کنسول PS3 قابل اجرا بر روی CFW 3.55 , CFW 4.41 , CFW 4.46 می باشد **</p> <p>&nbsp;</p> <p>تصاویری از محیط بازی :</p> <p><img class="size-medium wp-image-74457 alignnone" src="http://download.ir/wp-content/uploads/2013/09/FIFA-Street.1.www_.download.ir_-262x200.jpg" alt="FIFA-Street.1.www.download.ir" width="262" height="200"><img class="size-medium wp-image-74458 alignnone" src="http://download.ir/wp-content/uploads/2013/09/FIFA-Street.2.www_.download.ir_-262x200.jpg" alt="FIFA-Street.2.www.download.ir" width="262" height="200"></p> <p><img class="size-medium wp-image-74459" src="http://download.ir/wp-content/uploads/2013/09/FIFA-Street.3.www_.download.ir_-262x200.jpg" alt="FIFA-Street.3.www.download.ir" width="262" height="200"><img class="size-medium wp-image-74460" src="http://download.ir/wp-content/uploads/2013/09/FIFA-Street.4.www_.download.ir_-262x200.jpg" alt="FIFA-Street.4.www.download.ir" width="262" height="200"></p> <p><img class="aligncenter size-medium wp-image-74461" src="http://download.ir/wp-content/uploads/2013/09/FIFA-Street.5.www_.download.ir_-262x200.jpg" alt="FIFA-Street.5.www.download.ir" width="262" height="200"></p> <p>فیلم آموزشی برای اجرای بازی Fifa Street 2 نسخه کامپیوتر</p> <p>Install FIFA Street 2 for PC<br>[[KGVID width=”640″ height=”360″]http://dl2.download.ir/Download/2014/January/Movie/clip/How.to.download.and.install.Fifa.Street.2.for.PC.Download.ir.mp4[/KGVID]&nbsp;<br>Right-click or ctrl-click this link to download</p> <p>&nbsp;<br></p> <p>توضیح اینکه این بازی برای کامپیوتر منتشر نشده و این نسخه ای که برای دانلود گذاشته شده فوتبال خیابانی 2 تبدیل شده برای کامپیوتر است</p> text/html 2017-02-19T18:07:29+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 مدل موی متناسب با فرم صورت http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/144 <p style="background: #FAE6BF;">کسانی که صورت گردی دارند باید طوری موهای خود را کوتاه کنند، که صورت آنها باریک تر وکشیده تر به نظر بیاید. مثلا  می توانید چتری های خودرا کوتاه کنید، تااز گردی صورتتان کاسته شود.موهایتان را از قد چانه کوتاهتر نکنید، زیرا صورت را چاق تر نشان می دهد. اگر کمی موهایتان را روی فرق سر پفی کنید هم به زیبایی خود کمک کرده اید ، این مدل بسیار مناسب صورت های گرد می باشد. حواستان باشد که مدل موی پسرانه و بسیار کوتاه اصلا مناسب فرم صورت شما نیست. همچنین بستن موها در پشت سر اگر به سفتی کشیده شود گردی صورت را بیشتر نمایان می کند. هایلایت کردن موها هم بسیار مناسب صورت های گرد می باشد.</p> <p class="" style="">  <img class="" title="مدل موی متناسب با فرم صورت" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/02/652322_5563221222.jpg" alt="مدل موی متناسب با فرم صورت" width="400" height="222"></p> <h3 style=""><span style="">مدل موی <b style="color:Aqua;">متناسب</b> با فرم صورت</span></h3> <p style="">همه خانم ها دوست دارند در نگاه اول زیبا و جذاب به نظر بیایند، اغلب به رنگ موهایشان اهمیت زیادی می دهند، اما حاضر نیستند کمی آنها را کوتاه کنند و یا مدل موهایشان را تغییر دهند.</p> <p style="">جالب است بدانید مدل کوتاهی و آرایش مو تاثیر بسزایی در دید مخاطب دارد و زیبایی شما را تحت الشعاع قرار می دهد.اگرفرم صورت خود را بشناسید و <b style="color:Aqua;">متناسب</b> با فرم چهره موهایتان را آرایش کنید بسیاری از معایب صورت را می توانید بر طرف کنید. بنابراین ما به شما توصیه می کنیم ابتدا فرم صورت خود را بشناسید، سپس مدل موی مناسب با چهره خود را انتخاب کنید.</p> <p style=""><span style=""><strong>صورت بیضی</strong></span></p> <p style="">اگر شما صورت بیضی دارید جزء خوش شانس ها می باشید. زیرا هر مدل مویی با فرم صورت شما مناسب می باشد. کوتاه یا بلند، فر و یا حتی صاف . شما دستتان در انتخاب هر مدلی که دوست دارید کاملا باز است.</p> <p style=""><span style=""><strong>صورت گرد </strong></span></p> <p style="">کسانی که صورت گردی دارند باید طوری موهای خود را کوتاه کنند، که صورت آنها باریک تر وکشیده تر به نظر بیاید. مثلا  می توانید چتری های خودرا کوتاه کنید، تااز گردی صورتتان کاسته شود.موهایتان را از قد چانه کوتاهتر نکنید، زیرا صورت را چاق تر نشان می دهد. اگر کمی موهایتان را روی فرق سر پفی کنید هم به زیبایی خود کمک کرده اید ، این مدل بسیار مناسب صورت های گرد می باشد. حواستان باشد که مدل موی پسرانه و بسیار کوتاه اصلا مناسب فرم صورت شما نیست. همچنین بستن موها در پشت سر اگر به سفتی کشیده شود گردی صورت را بیشتر نمایان می کند. هایلایت کردن موها هم بسیار مناسب صورت های گرد می باشد.</p> <p style=""><span style=""><strong>صورت مربعی</strong></span></p> <p style="">در این فرم چهره، شما باید صورت خود را با موی بلند کشیده تر کنید. اگر موهایتان یکدست و صاف باشد و بلندی آن تا زیر شانه بیاید که خیلی بهتر می باشد. کوتاه کردن چتری و ریختن آن روی پیشانی یکی از راه های کشیده تر کردن صورت است. هرگز موهایتان را کوتاه نکنید، زیرا صورت شما مربع تر به نظر می آید.</p> <p style=""><span style=""><strong>صورت مثلثی </strong></span></p> <p style="">کسانی که دارای صورت مثلثی هستند باید موهایشان را طوری کوتاه کنند که پهنای ناحیه پیشانی را بیشتر کنند. بنابراین مدل های فر و حالت دار بسیار مناسب این فرم صورت می باشد. چتری های خود را کوتاه نکنید و از مدل های شلوغ و درهم برهم بیشتر استفاده کنید.وقتی موهایتان نمدار است با کمی موس و یا کتیرا میتوانید به آنها حالت دهید،با این کار هم فرم صورتتان را متعادل کرده اید وهم راحت ترین و بی دردسرترین انتخاب را داشته اید.</p> <p style=""><span style=""><strong>صورت لوزی </strong></span></p> <p style="">اگر فرم صورت شما لوزی است، در انتخاب مدل مو مشکل چندانی ندارید. افراد دارای این فرم صورت به افراد بی دردسر معروف هستند. بیشتر مدل ها با چهره شما همخوانی دارد. فقط باید در نظر داشته باشید که مدل های خیلی شلوغ و لایه لایه  برای چهره شما مناسب نیست. مول های خیلی کوتاه هم مناسب این فرم صورت نیست، زیرا قسمت بالای صورت را پهن تر جلوه میدهند.</p> <p style=""><span style=""><strong>صورت مستطیل</strong></span></p> <p style="">افرادی که دارای صورت های مستطیل هستند چهره لاغر وکشیده ای دارند. پس باید موهایشان را طوری آرایش کنند، که صورت آنها کوتاهتر و تپل تر به نظر بیاید. بنابراین همیشه موهایتان را کوتاه نگه دارید. البته در نظر داشته باشید که قد موهایتان هم سطح چانه نباشد، زیرا کشیدگی صورت شما مشخص تر می شود.</p> <p style=""><span style=""><strong>صورت گلابی </strong></span></p> <p style="">فرم گلابی به صورت هایی اطلاق می شود که پبشانی باریکی دارند ولی چانه و اطراف دهانشان پهن و بزرگ است. بهترین مدل مو برای این افراد مدل هایی است که حجم موها را در قسمت بالای گوش افزایش دهند.</p> <p style=""><span style=""><strong>مدل قلبی </strong></span></p> <p style="">این فرم صورت بر عکس مدل گلابی دارای چانه کوچک و باریک و پیشانی پهن می باشد. بنابراین باید حجم موها را در قسمت چانه بیشتر افزایش دهند. همچنین موهای بلند بسیار مناسب این افراد می باشد.</p> <p style=""><span style="">منبع: تبیان </span></p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2017-02-19T17:57:43+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 آیا جرم گوش برای بدن ضرر دارد؟ http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/143 <p style="background: #FAE6BF;"> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.topnaz.com/</p> text/html 2017-02-06T17:57:27+01:00 honarpisheh2.mihanblog.com میهن بلاگ 36 عکس های ویژه دهه فجر http://honarpisheh2.mihanblog.com/post/142 <p style="background: #FAE6BF;">دهه فجر، خوش آمدی که با آمدنت، سوز و سرما از شهرو دیارمان‏گریخت، برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص، آب حیات شد. عکس های ویژه دهه فجر دهه فجر، خوش آمدی که با آمدنت، سوز و سرما از شهرو دیارمان‏گریخت، برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص، آب حیات شد. دهه فجرمبارک کارت پستال های دهه فجر عکس دهه ی فجر تصویر دهه فجر عکس دهه فجر   </p> <h3 style=""><span style="">عکس های ویژه دهه فجر </span></h3> <p style="">دهه فجر، خوش آمدی که با آمدنت، سوز و سرما از شهرو دیارمان‏گریخت، برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص، آب حیات شد.</p> <p style=""><span style=""><strong>دهه فجرمبارک</strong></span></p> <p class="" style=""><img title="عکس های ویژه دهه فجر" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/01/hou17046.jpg" alt="عکس های ویژه دهه فجر"></p> <p class="" style=""><img title="عکس های ویژه دهه فجر" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/01/hou17047.jpg" alt="عکس های ویژه دهه فجر"></p> <p style="">کارت پستال های دهه فجر</p> <p class="" style=""><img title="عکس های ویژه دهه فجر" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/01/hou17048.jpg" alt="عکس های ویژه دهه فجر"></p> <p class="" style=""><img title="عکس های ویژه دهه فجر" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/01/hou17049.jpg" alt="عکس های ویژه دهه فجر"></p> <p style="">عکس دهه ی فجر</p> <p class="" style=""><img title="عکس های ویژه دهه فجر" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/01/hou17050.jpg" alt="عکس های ویژه دهه فجر"></p> <p class="" style=""><img title="عکس های ویژه دهه فجر" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/01/hou17051.jpg" alt="عکس های ویژه دهه فجر"></p> <p style="">تصویر دهه فجر</p> <p class="" style=""><img title="عکس های ویژه دهه فجر" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/01/hou17052.jpg" alt="عکس های ویژه دهه فجر"></p> <p class="" style="">عکس دهه فجر</p> <p class="" style=""><img title="عکس های ویژه دهه فجر" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/01/hou17053.jpg" alt="عکس های ویژه دهه فجر"></p> <p style=""> <p> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p>